clean up

21 September is het worldwide clean UP day.

De strijd tegen zwerfafval. In heel Nederland worden er allerlei acties gehouden deze dag. Wat goed. denk ik bij mijzelf. Al vind ik dat één dag per jaar iets te weinig is..

Opruimen is iets wat ik graag en geregeld doe. Mijn stelregel is; als ik iets een jaar niet gemist heb, kan ik het weggooien. Natuurlijk grijp ik best eens mis op iets, maar over het algemeen werkt dit voor mij prima.

Eigenlijk werkt dat opruimen ook zo in je hoofd. Als je hoofd erg vol zit met piekergedachten, nare herinneringen en zorgen over wat komen gaat, blijft er geen ruimte meer over. Je blijft malen en ten slotte loop je vast.

Je kunt onze hersenen vergelijken met een ladekast en alles wat binnenkomt bergen we op in het juiste laatje. Als alle laatjes netjes zijn geordend is er rust in ons hoofd. We hebben voldoende ruimte om nieuwe ervaringen op te doen. We kunnen tegenslagen makkelijker incasseren en van leuke dingen genieten. Kortom we zijn flexibel en veerkrachtig.

Echter als de laatjes overvol zitten, of informatie belandt in verkeerde laatjes of erger, alles ligt door elkaar, is het chaos. Er heerst onrust en we missen de ruimte er nog iets nieuws bij te doen. Bij het minste of geringste gaan we op tilt en schieten in onze emotie. We missen de ruimte en er ontstaat verwarring, angst, verdriet en boosheid. Daar waar gedachten horen te stromen, stagneert ons denken en loopt vast.

Tijd om eens flink op te ruimen.

En dat is precies waar UP met jou mee aan de slag gaat: structuur aanbrengen in alle hersenspinsels. Zorgen dat de laatjes weer netjes en geordend zijn zodat alles weer kan stromen. Zodat er inzicht en ruimte ontstaat om verder te groeien.

Dus tja: eigenlijk is het bij UP altijd clean UP day!