way up

Je staat op het punt om hulp in te schakelen. Vaak best een pittige stap. Uiteindelijk kies jij je eigen ‘way up’. Zie het als een cadeau aan jezelf en je omgeving. Immers doordat je wilt werken aan jezelf en datgene waarmee je worstelt, durf je te dealen met het leven. Dit pad leidt altijd naar groei.

Bij UP krijg je alle ruimte je verhaal te delen.

Vragen waar we samen doorheen gaan
Nu zaken even niet zo lekker lopen, zoeken we samen naar openingen:
– Wanneer spelen de problemen, wat is de context?
– Wat gebeurt er dan?
– Hoe wordt er gereageerd door het kind, het gezin, jou zelf, de directe omgeving?
– Wat doet dat met je?
– Welke gedachten spelen er?
– Van daaruit kan er zicht ontstaan over de oorzaak.

We gaan kijken wat kun je hierin voor je kind betekenen.
– Wat helpt je en wat werkt tegen?
– Waar liggen de behoeftes?
– Hoe kun je als ouder de juiste support geven?
– Hoe kun je (weer) in contact komen met je kind en hoe kun je dit contact verder verdiepen en uitbouwen?

Doelen in de weg UP/ ‘UP’doelen ouders
Weer grip voelen binnen de situatie, weten hoe door te kunnen, daar gaan we voor. Ouders kunnen gaan voor één of meerdere doelen:
– Delen van je verhaal – In contact komen en blijven met je kind en dit contact verder uitdiepen.
– De sfeer binnen het gezin verbeteren.
– Inzicht in de werking van een veilige, diep hechting.
– Inzicht in belevingswereld kind.
– Beter met de situatie om kunnen gaan.
– Leren afstemmen op het kind.
– Werken aan natuurlijke verhouding kind-ouder (alfa-houding).
– Tools om het kind te begeleiden in de groei naar volwassenwording.
– Inzicht in eigen gedrag, gevoel en gedachten.
– Stoppen met wat niet werkt en ontdekken wat wel werkt.

WIL JE EEN UP-DATE MAKEN?