Stand Up

Wanneer zoek je hulp? Als ouder ga je ver wanneer het je kind betreft. Je cijfert jezelf weg, wil het beste voor het kind. Steeds zoeken naar de balans tussen eigen bezigheden en het gezin.

Als het niet lekker loopt is het lastig toe te geven of zelfs maar te herkennen. Liever ‘douwen we door’ en lossen we onze eigen problemen wel op. Ook ouders lijden als zaken binnen het gezin niet lekker lopen. Dit heeft zijn weerslag op het kind, het gezin en voor je het weet versterken jullie elkaar in een neergaande flow. Tijd om in te grijpen! Er is geen betere beslissing dan hulp zoeken en de flow “UP-waards” in te zetten.

Herken je 1 of meer van onderstaande uitingen:
– Ik ervaar geen grip om met de situatie om te gaan.
– De situatie maakt me vaak wanhopig.
– Ik voel me alleen in deze situatie.
– Er is vaak ruzie en boosheid binnen het gezin.
– Ik voel me moe en lusteloos.
– Ik ben altijd druk om alle bordjes in de lucht te houden.
– Ons kind ervaar ik best wel eens als lastig.
– Ik mis inzicht in de situatie en/of het kind.
– Ik herken dingen uit eigen verleden.
– Onze relatie staat onder druk.
– ik voel behoefte mijn verhaal te delen en van gedachte te wisselen.

Je herkent 1 of meer uitingen en alleen daarom al wil je doorpakken hierop.

Sommigen voelen hulp zoeken als falen. Daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat je juist verantwoordelijkheid neemt en het heft in eigen handen neemt. Je hebt het lef te willen werken aan het gezin en je eigen rol hierin, je zoekt tijdelijk support voor je eigen weg UP.

WIL JE EEN UP-DATE MAKEN?

“Twijfel is het begin van wijsheid”

René Descartes