Het loopt even niet lekker met je kind. Na een poosje ‘aanmodderen’ besluit je hulp in te schakelen. Dat is een eerste hele moedige stap, waar je best trots op mag zijn! Al snel loop je in je zoektocht aan tegen een belangrijke keuze; welke hulp sluit aan bij jouw vraag?

Ga je naar de kinderpsycholoog, kindertherapeut of een kindercoach. Het aanbod is groot, maar wat is nu eigenlijk het verschil?

Zowel de kinderpsycholoog, als de kindertherapeut en coach hebben hetzelfde doel; ze willen het kind (en de ouders) helpen bij problemen die op hun pad komen. Die problemen beter hanteerbaar maken, zodat het kind weer beter in zijn/haar vel zit.

Het verschil zit ‘m in de aanpak, het uitdiepen van het probleem en vaak de duur van het traject. Daarbij komt dan nog het verschil in kosten.

Globaal kun je zeggen:

  • Een kinderpsycholoog heeft de focus op onderliggende problematieken, heeft veel oog voor eerdere ervaringen en indien nodig/gewenst kan deze een diagnose stellen. Op deze bevindingen wordt de behandeling afgestemd. Bij behandeling bij de kinderpsycholoog is doorgaans sprake van een langer lopend traject. Helaas zijn de wachtlijsten vaak lang zodat directe behandeling op zich laat wachten. Kosten worden over algemeen vergoed door een ziektekostenverzekering.
  • De kindertherapeut (en hieronder valt UP de groeipraktijk) heeft de focus op de context. Waar/wanneer speelt het probleem? Hoe reageert het kind op de situatie; welk gedrag, gedachten en emoties spelen er? Aansluitend op de behoefte van het kind wordt gekeken over welke mogelijkheden en kwaliteiten hij/zij beschikt om beter met de (probleem-) situatie te dealen. Het behandeltraject is meestal kortdurend (5 tot 8 sessies). De wachtlijsten zijn over het algemeen korter. Kosten geheel of gedeeltelijk gedekt door ziektekostenverzekering.
  • Een kindercoach is minder bezig met het onderliggende probleem en meer gericht op de zoektocht naar een passende praktische oplossing waardoor het probleem weer beter hanteerbaar wordt. Ook hier is meestal sprake van een kortdurend traject en zijn de wachtlijsten over het algemeen kort waardoor snel met behandeling kan worden gestart. Kosten van een coachtraject worden niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering en zijn belast met BTW.

UP de groepraktijk is een praktijk voor jongeren van 10 tot 20 jaar én hun ouders.

UP biedt begeleiding bij tijdelijk vastlopen met jezelf, elkaar of de wereld om je heen. Hiermee valt UP dus onder de categorie kindertherapeut. De grenzen tussen de verschillende vormen zijn niet altijd even scherp. Wel bewaakt UP haar eigen grenzen. Dit wil zeggen dat het behandelplan wordt afgestemd op de aard van de problematiek. Ook zal UP doorverwijzen naar een kinderpsycholoog op moment zij signalen herkent of problematieken vermoedt die vragen om meer gespecialiseerde begeleiding.

Daarbij biedt UP begeleiding aan de ouder/ouders omdat wij menen dat een kind nooit alleen in zijn/haar probleem is. Elke ouder wil het allerbeste voor het kind. Samen kijken we hoe jij als ouder nog beter aan kan sluiten en in kan spelen op de behoeften van je kind zodat banden worden versterkt en verdiept.

In de beste keus maken voor begeleiding kan UP onafhankelijk helpen en advies geven. Jouw welzijn is voor ons het belangrijkste. Neem vrijblijvend contact op, dan kunnen we samen bespreken wat UP voor jullie kan betekenen.