Je hebt een kind in de leeftijd van 10-20 jaar dat vastloopt. Je hebt al van alles geprobeerd dit kind te helpen. Eigenlijk lukt het nu even niet meer alleen. Kortom, het is een moedige en verstandige keuze om op zoek te gaan naar extra hulp.

Wijs is om te kijken naar een specialist op gebied van deze jongeren. Jongeren vormen een bijzondere groep omdat  alles bij jongeren sterk in ontwikkeling is. Ten eerste; het lichaam verandert. Ten tweede;  het brein is volop in ontwikkeling en ten derde; de hormonen gieren door hun hele systeem.

In deze fase is de jongere op zoek naar identiteit en autonomie. Ze willen losbreken en onder het juk van de ouders uitkomen. Leeftijdgenoten en vrienden nemen een steeds voornamere plek in binnen het leven van jongeren. Ze zijn enerzijds nog sterk van de ouders afhankelijk. Daarentegen hunkeren ze naar steeds grotere mate van zelfstandigheid en zelfbeschikking.

Begrijpelijk dat met uitstek deze groep het niet gemakkelijk vindt open te staan voor hulp. Daarbij komt dat ze kost wat het kost niet buiten de groep willen vallen.

Een jongerenpsycholoog of -therapeut heeft oog voor deze specifieke groep. Ze weten welke interne processen bij deze leeftijdsfase horen en houden hier rekening mee.

Hoe maak je de juiste keuze tussen een jongerenpsycholoog en jongerentherapeut?

In grote lijnen geldt:

  • Een jongerenpsycholoog is sterk aan te raden op het moment dat er sprake is van een persoonlijkheids- of gedragsstoornis. Indien mogelijk zal een jongerenpsycholoog proberen de oorzaak helder te krijgen. Dit kan door het probleem uit te diepen. Een jongerenpsycholoog is veelal bevoegd een diagnose te stellen. Op de bevindingen wordt de behandeling afgestemd. Een traject bij de jongerenpsycholoog is doorgaans langlopend. Door de grote vraag wordt er gewerkt met wachtlijsten. Hierdoor laat directe behandeling vaak op zich wachten. Kosten zijn over het algemeen gedekt door een ziektekostenverzekering.
  • Een (psychosociaal-) jongerentherapeut (en hieronder valt UP de groeipraktijk) is een goed alternatief op het moment dat er sprake is van een tijdelijk ‘vastlopen’. Een jongerentherapeut werkt met in de basis ‘emotioneel gezonde’ jongeren. D.w.z. dat er geen sprake is van een aangetoonde persoonlijkheids- of gedragsstoornis. Een psychosociaal therapeut is niet bevoegd een diagnose te stellen. Wel herkennen zij pathologische signalen en kunnen doorverwijzen naar meer specialistische hulp. Het behandeltraject is meestal kortdurend (5 tot 8 sessies). De wachtlijsten zijn over het algemeen korter. De kosten worden geheel of gedeeltelijk gedekt door ziektekostenverzekering.

UP de groeipraktijk is zo’n praktijk voor jongeren én hun ouders.

UP biedt begeleiding aan jongeren bij tijdelijk vastlopen met jezelf, elkaar of de wereld om je heen.  De focus ligt op de context: Waar en wanneer speelt het probleem? Hoe reageert de jongere binnen de situatie; welk gedrag, gedachten en emoties spelen er? We kijken naar de behoefte van de jongeren. Vanuit de mogelijkheden en kwaliteiten van de jongere werken we aan een concreet (actie-)plan om beter met de situatie om te leren gaan

Daarbij biedt UP begeleiding aan de ouder/ouders omdat wij menen dat een jongere nooit alleen in zijn/haar probleem is. Elke ouder wil het allerbeste voor het kind. Samen kijken we hoe jij als ouder nog beter kan aansluiten en inspelen op de behoeften van je kind. Zo kunnen banden worden versterkt en verdiept.

Je ben een kanjer als je de uitdaging durft en wil aangaan te dealen met dat wat op je pad komt. Een pad met maar één richting: UP, de weg naar groei.

Neem vrijblijvend contact op, dan kunnen we samen bespreken wat UP voor jullie kan betekenen.