ontdekking

‘Nu alle jongeren aan huis gekluisterd zijn zullen de problemen onder jongeren flink toenemen’ is een alom gehoorde uitspraak.

Hoewel je problemen verwacht, leek er bij UP tijdelijk rust te komen. Het aanvangen van een nieuw traject is ook best lastig. Face to face contacten worden vermeden en beeldbellen wordt zeker niet door iedereen als prettig ervaren. Toch doe ik ook een andere ontdekking: er is een groep jongeren die onverwachts in een ontspannen dynamiek terecht is gekomen!

Ineens was er rust.

De wereld leek even stil te staan. Het is of ons haastige en jachtige bestaan even een adempauze krijgt. Tijd voor dingen waar je anders niet aan toe komt. Tijd om te ontdekken wat je leuk vindt. En een tijd waarin sociaal de verwachting ineens op een laag pitje kwam te staan. En precies dat blijkt best wel eens fijn voor veel jongeren!

Een continu gevoel van moeten presteren, gezien worden en aansluiting vinden én houden met groepen anderen kost namelijk veel energie. De sociale druk is groot op jongeren. Social media bijhouden, op en top eruitzien, leuke dingen doen en beleven.

Het is voor sommige hard werken om erbij te horen.

Feitelijk is het de grootste bezigheid van jongeren in de puberteit. Tevens is het een vlak waarover enorm veel gepiekerd wordt. Dat brengt veel angst, stress en onzekerheid met zich mee. Best fijn om even pas op de plaats te maken en niet elke dag op je tenen te hoeven lopen!

Dus ja, de problemen lopen op, zodra deze problemen bijvoorbeeld hun oorsprong hebben binnen het gezin. Want zeker te weten wordt in deze tijd een sterke wissel getrokken op alle gezinsleden en vraagt het van ieder aanpassing en tolerantie. Maar daar waar het probleem zich vooral op sociaal vlak begeeft, of prestatie gericht is, daar is op dit moment duidelijk een rustiger vaarwater bereikt.

Mooi om hiervan te leren, als individu, als school, maar ook zeker als samenleving!

Toevallig kwam ik een artikel tegen uit de Volkskrant van 28 april jl. die hier mooi op aansluit. Klik hier om dit te lezen.

Klik hier voor informatie of een afspraak.